Tuesday
19 November
Wednesday
20 November
Thursday
21 November
Digitale kompetencer nu og i fremtiden (Danish Track)

Chair

Mathilde Schmidt-Petersen
Lotte Dalegaard Pedersen

Fremtidens sundhedsprofessionelle – teknologikompetente, men hvordan? (Danish Track)

Sessionen præsenterer, hvordan sundhedsfaglige grunduddannelser arbejder med digitale færdigheder som en del af de etablerede uddannelsesforløb. Desuden drøftes, hvordan man i regioner og kommuner kan sikre løbende kompetenceudvikling af den eksisterende medarbejderskare, så alle - både nu og i fremtiden - er klædt bedst muligt på til at benytte teknologi lige så naturligt som pen og papir.

Målgruppe

 • Sundhedsfaglige medarbejdere fra både regioner og kommuner
 • (Mellem-)ledere i sundhedsvæsenet - både regioner og kommuner - på udkig efter konkrete værktøjer og inspiration
 • Ledere, undervisere og konsulenter fra sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner
 • Sundhedsfaglige fagforeninger

Programkomité:

 • Chair
 • Kristian Mondrup, Head of Innovation, UCL University College 
 • Thomas Ahler, Consultant, UCL University College
 • Katrine Schousbøll Leth, Development consultant, Center for Health and Welfare Technology, City of Odense
 • Kristina Lagoni Garbøl, Project manager, Center for Health and Welfare Technology, City of Odense
 • Lea Bohn, Innovation Consultant, Center for Innovative Medical Technology, Odense University Hospital
 • Katrine Maruri Zorzabalbere, Event Consultant, Health Innovation Centre of Southern Denmark, Region of Southern Denmark

Hør hvordan medarbejdere kan opnå digitale kompetencer via formelle og uformelle uddannelser