Nation of Health Talk – Mental sundhed (online event)

Nation of Health Talk – Mental sundhed. Hvordan teknologi kan skabe helt nye behandlingsmuligheder.

Online event på engelsk.

Nedlukningerne under COVID-19 har påvirket hele Danmark i større eller mindre grad. Indenfor sundhedsvæsenet er borgere, der kæmper med psykiske problemer, blevet identificeret som nogle af de mest berørte – ikke af pandemien selv – men af de omfattende ændringer, den påførte vores samfund.

Allerede inden pandemien var psykiatrien frontløber på digitalisering af behandling og forebyggelse. Nu har den udvikling fået endnu en boost. Så hvordan ser fremtidens psykiatri ud? Og hvordan håndterer vi de barrierer, som står i vejen for at indfri det fulde potentiale?

Centerchef i Telepsykiatrisk Center, Marie Paldam Folker, vil indledningsvis give et indblik i de strukturelle, organisatoriske og kulturelle barrierer, man typisk støder på ved implementering af nye, digitale løsninger.

Efterfølgende vil psykolog, Ph.d. og forsker Kim Mathiasen fra Telepsykiatrisk Center give os et indblik i klinikerens og forskerens erfaringer med digital psykiatri.

Fra Monsenso vil Michael Gram, salgschef for Danmark, præsentere deres erfaringer med digitale løsninger til selvmonitorering og implementering af disse i behandlingsrutiner.

Afslutningsvis vil der være en Q&A session med alle foredragsholderne, hvor vi tager et nærmere blik på de danske trends indenfor telepsykiatri. 


Målgruppe 

Målgruppen er offentlige eller private aktører inden sundheds- og velfærdsteknologi. Beslutningstagere og alle, der arbejder med udvikling, implementering og forskning inden for digital behandling samt forebyggelse.

 

Program 

14.00 – 14.10 Velkomst og introduktion

Gerda Marie Rist, Chief Advisor, Healthcare DENMARK

14.10 – 14.20 Barrierer ved implementering af nye, digitale løsninger

Marie Paldam Folker, Centerchef, Telepsykiatrisk Center

14.20 – 14.30 Klinikerens tilgang til digital psykiatri

Kim Mathiasen, psykolog, PhD og forsker, Telepsykiatrisk Center

14:30 – 14:40 Hvordan skaber teknologi nye muligheder for behandling og hvordan skal det implementeres?

Michael Gram, salgschef Danmark, Monsenso

14:40 – 15:00 Q&A Session – Danske trends

Konferencen afholdes som online event på engelsk

Kontaktperson
Thea Smedby, Advisor, HealthCare DENMARK 
E-mail: ths@hcd.dk, Tlf. 31122571