Kan teknologi og digitalisering skabe sammenhæng i en fremtid med sundhedsklynger?

Kan teknologi og digitalisering skabe sammenhæng i en fremtid med sundhedsklynger?

Teknologi og digitalisering er vigtige elementer i vores sundhedsvæsen og indgår på tværs af fagligheder, aktører og sektorer. Mange nuværende og fremtidige løsninger understøtter arbejdsgange og giver patienter mulighed for øget inddragelse i deres behandlingsforløb.

Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at 21 sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse skal give mere samarbejde på tværs af sektorer og bedre forløb for den enkelte borger. 

Med dagens arrangement sætter vi fokus på, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til, at de nye sundhedsklynger kan gøre en positiv forskel for den enkelte borger og imødegå de udfordringer, som venter sundhedsvæsenet i de kommende år.

Konsulent, debattør og foredragsholder Sidsel Vinge (PhD, cand.merc) vil indledningsvis tage os op i helikopteren med et overordnet perspektiv på problemstillingen. Derefter vil nogle konkrete eksempler danne afsæt for drøftelser af, i hvilket omfang og hvordan samarbejdet mellem sundhedsvæsenets aktører kan understøttes af teknologi og digitalisering.

Der vil være eksempler på, hvordan forskellige initiativer og digitale tilbud inden for forebyggelse og sundhedsfremme kan samles i en fælles ramme; hvordan digital støtte til sårbare diabetespatienter kan give mere sammenhæng i indsatserne; og hvordan telemedicinsk hjemmemonitorering kan gøre tilværelsen lettere for kronisk syge mennesker. Undervejs vil dagens tema ikke alene blive belyst ud fra regionens og kommunens perspektiv, men også ud fra patientens og den praktiserende læges.

 

Målgruppe

Målgruppen er offentlige og private aktører i sundhedsvæsenet, frontmedarbejdere og klinikere, uddannelsesinstitutioner etc.

Program

9.00 Velkomst v/moderator Morten Hoff, chefkonsulent ved Syddansk Sundhedsinnovation

9.15 Hvordan bliver de nye sundhedsklynger en god nyhed for medarbejderne og borgerne?

V/Sidsel Vinge, foredragsholder og debattør

10.15 Patientens perspektiv: Erfaringer med og ønsker til sundhedsvæsenets brug af teknologi og digitalisering

V/ Pia Rasmussen, patient

10.45 Pause

11.00 Et tværsektorielt samarbejde – hvordan kan teknologien være med til at skabe sammenhæng for borgeren?

V/Carsten Jensen, projektleder Digital Diabetes, Syddansk Sundhedsinnovation

12.00 Frokost

13.00 Telemedicinsk hjemmemonitorering – erfaringer fra KOL-området og perspektiver for multisyge

v/Ria Thaarup Høegh, leveranceprojektleder Telecare Nord, Region Nordjylland og Anders Horst Petersen, specialkonsulent, Telecare Nord, Region Nordjylland

13.45 Teknologier i nær fremtid hos den praktiserende læge – hvordan understøtter teknologier en sammenhæng på tværs i patientens forløb?

V/Henrik Rasmussen, praktiserende læge og lægefaglig konsulent ved KiAP (Kvalitet i almen praksis)

14.30 Afslutning på dagen ved moderator Morten Hoff, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation  


Arrangeres af Syddansk Sundhedsinnovation
Konferencen afholdes på dansk 

Kontaktperson
Katrine Maruri Zorzabalbere, eventkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
E-mail: kmz@rsyd.dk, tlf.: 21673071

Er det ikke muligt for dig at komme til det fysiske arrangement, er det muligt at se oplæggene via streaming. Tilmeld dig streaming af eventen ved at vælge 'STREAMING: En fremtid med sundhedsklynger' i registreringsmodulet nedenfor.