Fremtidens sundhedsforskning og det personligt levede liv

At anvende 24/7 data fra Smartphones og Wearables og kombinere dem med eksisterende sundhedsdata og registre til at skabe værdi for både borgere og samfund er en oplagt mulighed”. Sådan tænkte initiativtagerne til innovationsfondsprojekterne HealthD360 og CoronaLytics. Projekterne deler it infrastruktur og en lang række forskellige komponenter til dataindsamling, brugervalidering og datahåndtering, men der er udviklet forskellig frontend alt efter hvilke borgere og hvilke behov borgerne har haft. Vi har nu været i gang i godt 30 måneder og har gennem participatory design og agil appudvikling, høstet mange særdeles relevante erfaringer som vi gerne vil dele ud af. Der gør vi dels ved at fortælle om perspektiver og fremtidsvisioner med brug af borger skabte hverdagsdata i en sundhedskontekst og dels ved at invitere inden for til tre workshops, hvor vi sammen med deltagerne tager udgangspunkt i tre apps fra projekterne og drøfter muligheder og barrierer ved indsamling og brug af borgernes hverdagsdata.

Du vil få mulighed for bl.a. at møde to af initiativtagerne Trine Rolighed Thomsen (Teknologisk Institut & adjunkt v. Aalborg Universitet) & Carsten Obel (professor v. Aarhus Universitet) samt Frederik Mølgaard Thayssen (Projektleder v. Danish Life Science Cluster), Michael Christensen (Senior Software Arkitekt fra Alexandra Instituttet) og en række af de øvrige deltagere fra projekterne som har udviklet og bygget de app’s vi har med og som har stået for feltarbejde og brugerinddragende aktiviteter på hospitaler, skoler og hvor vi ellers har mødtes med borgerne.

På arrangementet får du indblik i ny viden og resultater fra projekterne HealthD360 og CoronaLytics, begge projekter under Innovationsfonden. Projekterne har både fokus på potentialerne i at bruge data til at forebygge mental sundhed hos børn og unge og til at forbedre sårbehandling og sundhed hos ældre mennesker. Mød Carsten Obel, professor ved Institut for Folkesundhed og Frederik Mølgaard Thayssen, senior projektleder i Danish Life Science Cluster’.
Hvordan arbejder vi med en borgerinddragende tilgang til sundhedsforskning? Hvordan indsamler vi ”24/7-data” og sætter dem i spil, så de skaber værdi for både borgere, sundhedspersonale og samfundsøkonomi. Hvordan skal samarbejdsmodellerne se ud, hvis vi skal indfri potentialerne ved anvendelse af data og kunstig intelligens?

Målgruppe

Kommunale og regionale medarbejdere inden for sundheds- og it/teknologi området, borgere i alle afskygninger, forskere, designere og ux’ere, app udviklere, datainteresserede.

Program

9.00 - 9.15: Velkomst og intro til dagens program

Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, Danish Life Science Cluster

9.15 - 09.45: Speak: Fremtidens sundhedsforskning og det personligt levede liv
Borgerinddragende tilgang til sundhedsforskning, brug af 24/7 data, samarbejdsmodeller og værdiskabelse

Carsten Obel, Professor i Mental Sundhed v. Aarhus Universitet, Medlem af behandlingsrådet og i bestyrelsen for LVS og Danish Life Science Cluster

09.45 - 10.00: Kort pause

Workshop om nutidens og fremtidens sundhedsløsninger

10.00-10.30. Introduktion til dagens gruppearbejde og de tre løsninger vi tager udgangspunkt i

10.30-11.45. Del 1: Nutiden

Vi arbejder med udgangspunkt i de tre konkrete løsninger på at forstå og beskrive de udfordringer som vi har med nutidens sundhedsløsninger og brug af 24/7 data fra borgerne.

11.45-12.45 Frokost

12.45-13.45. Del 2: Fremtiden

Med udgangspunkt i udfordringerne fra Del 1 arbejdes med at beskrive fremtidens sundhedsløsninger og brug af 24/7 data fra borgerne.

13.45-14.00 Opsamling og afslutning

Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, Danish Life Science Cluster

PS. Vi deltager i en fælles paneldebat med BlockDap kl. 17.

Beskrivelse af workshop:

Her har du mulighed for at bidrage til udviklingen af fremtiden sundhedsløsninger. Vi tager udgangspunkt i igangværende cases og løsninger fra vores forskningsprojekter HealthD360 og CoronaLytics. Såkaldte 24/7 data fra smartphones, smartwatches, trackere mm. giver nye muligheder for sundhedsforskningen, og kan bane vejen for mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb. OG med udgangspunkt vi de eksisterende løsninger byder vi ind til at du kan være med til at komme med forslag til fremtidens sundhedsløsninger og hvordan vi får værdi af 24/7 data. Workshoppene tager udgangspunkt i disse konkrete, igangværende cases:

COronaVIDen. CoronaLytics er et forskningsprojekt, der undersøger coronasmittens udvikling og påvirkning af danskernes hverdag og livskvalitet. Projektet udvikler og anvender appen COronaVIDen, til at indsamle data i samarbejde med aktivt deltagende borgere.

SårApp. Forskningsprojektet HealthD360 har udviklet en SårApp, der kan hjælper personer med diabetiske fodsår til bedre forebyggelse og behandling. Appen udvikles i tæt samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle.

MOODS. I HealthD360’s anden case er der fokus på børn og unges mentale trivsel. Forskningsprojektet har i samarbejde med unge udviklet appen Moods, der kan bidrage til bedre forståelse af trivsel i hverdagen, understøtte klassens hverdagstrivsel og hjælpe de børn, som er ved at udvikle mistrivsel. Det er målet, at appen vil kunne bidrage til en tidligere og mere kvalificeret håndtering samt en løbende opfølgning, som sikrer en positiv trivselsudvikling.

 
Arrangeres af Innovationsfondsprojekterne CoronaLytics og HealthD360.
Konferencen afholdes på dansk.

Kontaktperson
Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, Danish Life Science Cluster
E-mail: fmt@danishlifesciencecluster.dk, Tlf.: 20553278