Innovative patientnære robotter – hvad venter vi på?

Innovative patientnære robotter – hvad venter vi på?

Hør om de nyeste erfaringer med at udvikle robotter til sundhedssektoren. Prøv og rør også innovative robotter og netværk med de rette forskere, klinikere og virksomhedsledere.


Patientnære robotter har et kæmpe potentiale for at innovere samspillet mellem sundhedssektoren og patienterne. Du kan høre om gevinsterne for patienterne, personalet og samfundet, og se og prøve nogle af de helt nye robotter. På arrangementet har du også mulighed for at netværke med internationalt anerkendte eksperter på feltet, og få inspiration til projekter og produktudvikling. På dette konferencespor vil du få indsigt i trends og, med udgangspunkt i to aktuelle cases, vil du få indblik i de samarbejder, der er afgørende for at komme fra forskning til salg og implementering.

Case 1: Robot der poder patienter fuldautomatisk og ensartet for covid-19, så sundhedspersonale ikke udsættes for smittefare.

Case 2: RopCa – Robotplatform der udfører en automatiseret ensartet klinisk scanning og vurdering af gigtsygdomme.

 

Målgruppe

Beslutningstagere i regioner, på hospitaler og fra virksomheder. Forskere og klinikere på sundhedsområdet. Investorer, politikere og andre interesserede i sundhedsinnovation.

 

Program

13.00: Velkomst og introduktion til dagens program

 Christina Wanscher, Network Manager, Odense Robotics

13.05: Nyeste forskning og tendenser inden for kliniske robotter i Danmark og internationalt

Hvor er vi i dag med forskningen og teknologien? Hvad er potentialerne og faldgruberne? Hvordan kommer vi fra grundforskningen til den kliniske implementering? Hvordan kan et center, der binder forskning, klinik og erhvervsliv sammen, sætte turbo på udviklingen og implementering? Hvordan kan alle aktører være med til at sætte dagsordenen nationalt og internationalt?

Thiusius Savarimuthu Rajeeth, professor og forskningsleder på Centre for Clinical Robotics, Syddansk Universitet

13.35: Dialog mellem oplægsholder og deltagere

 Christina Wanscher, Network Manager, Odense Robotics

13.50 Podningsrobotten – hvor er vi på vej hen i et tæt samarbejde imellem forskere, klinikere, virksomheder og med investorer i ryggen?

Få indblik i samarbejdsprocesserne, når den involverede forsker, kliniker, tekniker og direktør fortæller om processen og ambitionerne.

Tværfaglig Hackaton under COVID-19 blev til lynhurtig udvikling af prototype af podningsrobot

Et hold af forskere blev hurtigt etableret, da aktører i robotindustrien ønskede at bidrage med løsninger ved første rul af Corona-pandemien. Et stort tværfagligt forskningsteam samledes i samme loboratorie og fik på rekordtid udviklet en løsning med klinisk og forretningsmæssigt potentiale. Resultaterne gav international bevågenhed om dansk robotteknologi.

Jakob Wilm, PhD, Associate professor, SDU Robotics

Hvad er forudsætningerne for at producere patient-nære robotter?

Medicinsk udstyr med software, der understøtter beslutningstagning, er komplekse at få i produktion. Regulativerne er helt nye og erfaringerne er få. Hvordan kan man gribe det an, og hvilke samarbejdspartnere er vigtige for at lykkes med kommercialisering og implementering i sundhedssektoren?

Andreas Holmetoft Lyder, Technical Product Owner, Lifeline Robotics

Hvordan driver man en forretning, der bygger på forskning og innovativ produktudvikling i tæt samarbejde med et universitet?

Få også indsigt i betydningen af at have en stærk kapital bag sig, der er rejst i et robotmiljø i verdensklasse. Bliv inspireret af, hvordan en cocktail af den rette viden og risikovillig kapital kan sætte tempo på udviklingen.

Julie Dalsgard, CEO for Lifeline Robotics

14.30: Dialog mellem oplægsholdere og deltagere

 Christina Wanscher, Network Manager, Odense Robotics

14.45 Netværkspause – se og rør robotterne

15.15: Kan en forsker og en kliniker udvikle en gigtscanningsrobot i verdensklasse?

Hør om gigtscanningsrobotten, RopCa, der er udviklet i et samarbejde mellem en reumatologisk kliniker og en robotforsker. Med udgangspunkt i kliniske behov, teknologiske muligheder, regulatoriske krav - og ikke mindst patienternes ønsker - er gigtscanningsrobotten RoPCA udviklet og på vej ud i produktion og salg. Få indsigt i selve den innovative teknologi og de samarbejder og processer, der muliggør etableringen af en start-up virksomhed med sundhedssektoren som marked.

Thiusius Rajeeth Svarimuthu, phD., professor på Centre for Clinical Robots, Syddansk Universitet og Søren Andreas Just, phD, overlæge Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus OUH

15.45: Dialog mellem oplægsholdere og deltagere

 Christina Wanscher, Network Manager, Odense Robotics

16.00: Netværkspause – se og rør robotterne

16.30: Robotter i sundhedsvæsenet - visioner, muligheder og udfordringer

Anvendelsesområdet for patientnære robotter spænder bredt – fra diagnostik, intervention og rehabilitering til robotter, der på forskellig vis kan assistere både patienter og personale. Behovet for at inddrage robotter til løsning af opgaver vokser blandt andet på grund af mangel på personale. Hvordan ser visionerne ud for robotter i sundhedsvæsenet, og hvor er de største muligheder og begrænsninger for deres udbredelse? Og hvilket arbejde foregår der på europæisk plan for at skabe rammer for, at visionerne kan realiseres?

Birgitte Østergård Sørensen, Forretningsleder for Healthcare Robotics, Teknologisk Institut; partner i DIH-HERO (Digital Innovation Hub Healthcare Robotics); medlem og domain lead i SPARC/euRobotics Topic Group Healthcare Robotics

16.55: Afrunding og velkommen i udstilling og mulighed for deltagelse i WHINN BITS, BEERS & DINE

 

Kontaktperson

Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation, Danish Life Science Cluster. E-mail: keb@danishlifesciencecluster.dk, telefon: 3139 7892.