Videokonsultation med praktiserende læge
Fysisk event organiseret for WHINN af Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Videokonsultation med praktiserende læge - nu og i fremtiden
Et besøg hos lægen bliver i højere grad gennemført som videokonsultation. Men giver det mening for patienten? Og bør vi understøtte at endnu flere videokonsultationer gennemføres i fremtiden?

Med udgangspunkt i erfaringer fra en praktiserende læge sætter vi spot på, hvordan videokonsultationer anvendes i dag, hvem det giver mening for, og hvorvidt Covid-19 har ændret på den måde videokonsultationer tages i brug.

Samtidig tager vi et kig på de kommunale erfaringer med app’en ”kontakt læge” og ser på, hvilke muligheder app’en åbner op for – også taget sårbare patienter eller patienter med anden etnisk baggrund i betragtning.

Eventet består af både oplæg og mindre indspark fulgt op af diskussioner, hvor deltagerne inviteres til at bidrage. Hele vejen igennem har vi deltagelse fra en patientrepræsentant, som vil byde ind med sit perspektiv.

Program

  • Velkomst v/Moderator, Peder Jest
  • Case – Videokonsultation i praksis v/Rasmus Dahl-Larsen
  • Indspark – Fra et patient-pårørende synspunkt v/Annette Langhoff
  • Diskussion; Hvem giver videokonsultationer mening for? Og hvordan kan de fungere bedre, set fra et patientperspektiv?                    

Pause

  • Case – Erfaringer med app’en ”Kontakt læge”
  • Indspark – Fra den sårbare patients synspunkt v/Dorthe Nielsen. Dorthe har gennem sit arbejde altid haft fokus på kommunikation og omsorg til sårbare patienter og deres håndtering af kroniske lidelser i det daglige liv og har udført forskningsprojekter omkring tolkning, ældre og kommunikation samt udviklet uddannelsesprogrammer for andet sundhedsfagligt personale inden for tværkulturel sygepleje og indvandrermedicin.
  • Diskussion: Bør flere sundhedsfaglige opgaver foregå ”ude” hos patienterne – understøttet af video? Hvordan giver det mening, hvis vi sætter os i patientens sted? Og hvad kræver det af alle parter?
    Laura Glavind deltager i diskussionen sammen med de øvrige oplægsholdere.
  • Afrunding v/Peder Jest

Kun 40 pladser til den fysiske event!

Hvornår: 25. november 2020 kl. 9.00 - 11.30

Hvor: Syddanske Forskerparker, Teknologisk Institut, Forskerparken 10 F, 5230 Odense M

Sprog: Dansk

Tilmeld dig her!
No show fee på kr. 500,- + moms ved fysisk deltagelse

PÅ WHINN - Week of Health and INNovation sikrer vi selvfølgelig altid, at vi har den helt korrekte viden inden for myndighedernes anbefalinger, når vi afholder de fysiske events. Vi kender til de gældende regler – og vi holder os opdateret, hver gang reglerne ændrer sig.

Det betyder også, at vi holder afstand mellem stole, har god hygiejne, har håndsprit tilgængeligt og der er vejledninger tilgængeligt på de fysiske venues. 

Det betyder, at du som gæst kan deltage trygt og sikkert uden at skulle bekymre dig om at blive smittet til vores event.