Transformation af professionsforståelse
Digital event organiseret for WHINN af UCL

Podcast: Transformation af professionsforståelse og -faglighed gennem digitalisering af sundhedsydelser 
Eksperterne drøfter og belyser en relationel teknologiforståelse gennem praksiseksempler og empirisk forskning. En gennemgående pointe er, at aktører og teknologier først får deres betydning og nytte via de relationer, de har med hinanden. Implementeringen og forbedringerne kommer ofte ind af fordøren, men forandringerne kommer ind af bagdøren. Så på hvilke måder har inddragelse af digitale teknologier i sundhedsydelserne betydning for de sundhedsprofessionelles selvforståelse? Panelet drøfter bl.a. det usynlige arbejde, som ofte opstår, når digitale teknologier implementeres i dagligt arbejde. De kommer også ind på, hvad der skal til, for at de sundhedsprofessionelle kan føle sig i stand til at være i en situation, hvor digitale teknologier konstant forstyrre deres professionsidentitet.   

Hvornår: 20. november 2020 kl. 11.00 - 11.45

Hvor: Digital (link fremsendes inden afholdelse af eventet) 
Sessionen er en podcast med en paneldrøftelse på ca. 35 minutter. Efter drøftelsen vil der være en Q A session, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål til panelet. Deltagere i panelet er lektor Henriette Langstrup, lektor Claus Bossen og lektor Finn Olesen  

Tilmeld dig her!

Sprog: Dansk

Deltagere: 

Claus Bossen - Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU 
Claus’ forskningsinteresser fokuserer på it i sundhedsvæsenet lige fra design over udvikling til implementering. It og specielt elektroniske patient journaler spiller en central rolle for visionerne for sundhedssektoren I bl.a.  Danmark. Hans interesser dækker også forandringer af arbejdsgange, organisationer og it-systemer samt omfordeling af opgaver, ansvar og risiko, der ønsket og uønsket er en del af processerne med at anvende it. Med en baggrund i etnografi er hans primære tilgang etnografiske studier på hospitals- og it-afdelinger og lignende steder. 

Henriette Langstrup - Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU 
Henriette forsker i de sociale og organisatoriske implikationer af digitalisering af sundhedssektoren og af patienter og borgeres brug af personlige digitale sundhedsteknologier og data. Hun undersøger fx kroniske patienters brug af apps og algoritmer, udviklingen af sociotekniske infrastrukturer til indsamling patient-rapporteret data og patient-drevet digital innovation. Hun bruger kvalitative og etnografiske metoder i sin forskning og bidrager til forskning inden for Science and Technology Studies, Health Informatics, Medical Sociology, CSCW, Health Services Research og organisationsforskning. Hun underviser i organisationsanalyse, teknologisk innovation og forandringsprocesser, STS samt kvalitative metoder.  

Finn Olesen - Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation, AU 
Finn Olesens forskning knytter sig bl.a. til filosofiske og sociologiske studier af videnskab og teknologi samt udforskning af socioteknisk praksisudvikling i sundhedsvæsenet og velfærdssystemet. Han har holdt foredrag, undervist, vejledt Ph.d.-studerende og deltaget i uddannelsesudvalg i sundhedsfaglige organisationer i både regionale og kommunale regi, alt sammen med et teknologi-rettet fokus.