Teknologiforståelse fra et brugerperspektiv
Digital event organiseret for WHINN af UCL

Podcast: Teknologiforståelse fra et brugerperspektiv
Med udgangspunkt i Science Technology Studies (STS) drøfter og diskuterer et skarpt ekspertpanel, hvordan sundhedspraksis transformeres via de interaktioner, som finder sted mellem de digitale teknologier og brugeren af teknologierne. Det drøftes undervejs, hvem brugeren egentlig er? Desuden drøfter eksperterne, hvordan man som sundhedsprofessionel kan opnå handleviden i forhold til at anvende digitale teknologier i praksis. Herunder gives bud på, hvad der har betydning for en vellykket anvendelse af digitale teknologier i sundhedsvæsenet?  

Hvornår: 20. november 2020 kl. 10.00 - 10.45

Hvor: Digital (link fremsendes inden afholdelse af eventet) 
Sessionen er en podcast med en paneldrøftelse på ca. 35 minutter. Efter drøftelsen vil der være en Q & A session, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål til panelet. Deltagere i panelet er lektor Henriette Langstrup, lektor Claus Bossen og lektor Finn Olesen 

Sprog: Dansk

Tilmeld dig her!

Deltagere: 

Finn Olesen - Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation, AU 
Finn Olesens forskning knytter sig bl.a. til filosofiske og sociologiske studier af videnskab og teknologi samt udforskning af socioteknisk praksisudvikling i sundhedsvæsenet og velfærdssystemet. Han har holdt foredrag, undervist, vejledt Ph.d.-studerende og deltaget i uddannelsesudvalg i sundhedsfaglige organisationer i både regionale og kommunale regi, alt sammen med et teknologi-rettet fokus.   

Henriette Langstrup - Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU 
Henriette forsker i de sociale og organisatoriske implikationer af digitalisering af sundhedssektoren og af patienter og borgeres brug af personlige digitale sundhedsteknologier og data. Hun undersøger fx kroniske patienters brug af apps og algoritmer, udviklingen af sociotekniske infrastrukturer til indsamling patient-rapporteret data og patient-drevet digital innovation. Hun bruger kvalitative og etnografiske metoder i si