Bæredygtig udvikling af digitale kompetencer i praksis 
Digital event organiseret for WHINN af UCL

Podcast: Bæredygtig udvikling af digitale kompetencer i praksis 
Du vil i denne session høre om erfaringer, does, and don’ts, friktioner, gode råd mm., fra tre forskellige indsatser med fokus på digital kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i praksis. Centrale ressourcepersoner fra projekterne ”Digis” fra Region Midt, ”Teknologiagentuddannelsen” i Horsens kommune og ”Bliv digital kompetent” fra Region Syddanmark vil dele ud af deres erfaringer og drøfte centrale problemstillinger relateret til deres projekterDe drøfter bl.a. teknologisk kompetenceudvikling som et kollektivt fremfor et individuelt ansvar samt behovet for at uddannelse har fokus på andre og “blødere” kompetencer end blot tænd/sluk færdigheder. 

Links til projekterne 

https://www.digis.dk/ 

https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/projekter/bliv-digital-kompetent-kompetenceloeft-af-sundhedsfagliges-teknologiforstaaelse/ 

https://videncenter.kl.dk/cases/nyheder/teknologiagentuddannelse-i-horsens/ 

Hvornår: 17. november 2020 kl. 14.30 – 15.30 

Hvor: Podcast (link fremsendes inden afholdelse af eventet) 
Sessionen er en podcast på ca. 45 minutter. Efter drøftelsen vil der være en Q and A session, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål til panelet. Deltagere i panelet er Projektleder og uddannelseskonsulent Karen Tambo, IKT- & implementeringskonsulent Jonas Roer Pedersen og Chefkonsulent Kim Koldby. 

Sprog: Dansk

Tilmeld dig her!

Deltagere: 

Karen Tambo - projektleder og uddannelseskonsulent 
Karen har mange års erfaring som projektleder for kompetenceudviklings- og innovationsprojekter. Hun arbejder med at designe og virkeliggøre uddannelsesforløb, events og kreative processer og har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder i evaluering og dokumentation. I 2019 -2020 er hun projektleder på projektet digiS, der udvikler digital understøttelse af læring tæt på praksis.  Karen har en Cand.mag. i dansk og russisk og desuden en master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi 

Jonas Roer Pedersen - IKT- & implementeringskonsulent 
Jonas er Cand.scient. i klinisk videnskab og teknologi og desuden uddannet sygeplejerske, og har derfor en akademisk og praktisk indsigt i sundhedsvæsenets organisationer og kulturer. Med en nysgerrig og analytisk tilgang til sundheds- og velfærdsteknologier, forholder han sig ligevægtigt til udfordringer og potentialer for netop disse. 

"Brugerne af teknologien skal finde rationale og incitament for adoption, hvorfor individuel formidling og tilpasning er et af implementeringens kardinalpunkter."  

Kim Koldby – chefkonsulent 
I en årrække har Kim arbejdet med efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle. Både i form af formelle kompetenceudviklingsforløb i den sundhedsfaglige diplomuddannelse og i en række udviklingsprojekter hvor kompetence- og organisationsudvikling er koblet til udvikling af social- og sundhedsfaglig praksis.  

Kim har betydelige erfaringer med partnerskabelse, strategiudvikling og projektledelse indenfor bl.a. UCL’s partnerskabsstrategi, Udviklingscenter for Demensområdet og en række udviklingsprojekter. Aktuelt varetager Kim bl.a. forankring af projekterne ”Bliv digital kompetent” og ”Teknologistøtte til mennesker med demens”. Kim er uddannet sygeplejerske, SD, PD og Cand.pæd. Kim har varetaget flere funktioner som sygeplejerske, underviser, konsulent og leder.