Introduktion af de 2 første chairs på WHINN
Velkommen til Randi og Finn

For at sikre det bedst mulige indhold i vores program, har vi inviteret en række af high-level profiler ind til at være chairs på vores tracks for WHINN 2020

Vi har som altid prominente chairs med på både kommunal, regional og nationalt niveau. 

Vil her præsenterer vi de første 2 chairs, som begge skal arbejde med sporet 'Uddannelse og Kompetencer':

  • Randi Brinckmann, Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole.

    Randi arbejder for at udvikle KP’s sundhedsuddannelser, så studerende og dimittender bliver aktive medskabere og fornyere af det samfund, som vi uddanner til, for og med.

  • Finn Olesen, Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet

    Finn Olesens forskning knytter sig bl.a. til filosofiske og sociologiske studier af videnskab og teknologi samt udforskning af socioteknisk praksisudvikling i sundhedsvæsenet og velfærdssystemet. Han har holdt foredrag, undervist, vejledt Ph.d.-studerende og deltaget i uddannelsesudvalg i sundhedsfaglige organisationer i både regionale og kommunale regi, alt sammen med et teknologi-rettet fokus.