Hvordan starter din dag (Danish article and video)

Vi følger Familien Kjeldsen i forskellige dagligdagsepisoder

Hvordan er tempoet og stemningen om morgenen hos dig? Hvordan ønsker vi, at vore børn og vi selv skal starte dagen? Denne film er udarbejdet, så vi kan sætte tankerne i gang omkring dette emne.

Mød Familien Kjeldsen.

Vi vil i løbet af den næste tid præsentere forskellige hverdagsscenarier med udgangspunkt i en almindelig, dansk familien. Med disse film ønsker vi, at vi at stopper op et øjeblik og tænker over, hvordan vi i hverdagen skaber mental sundhed.

Undersøgelser peger på, at danskerne er et lykkeligt folk; måske fordi vi lever i et af de rigeste, fredeligste og mest demokratiske lande i verden. Billedet af verdens lykkeligste folk krakelerer imidlertid, hvis vi kigger på mere end danskernes fysiske helbred og økonomiske frihed, men i stedet spørger til den mentale sundhed.

Vi er måske nok tilfredse med vores livsvilkår og muligheder, men vi er bestemt også udfordret af de krav, samfundet anno 2017 stiller til os. Det grænseløse arbejdsliv og en medieskabt virkelighed, der aldrig sættes på pause, kræver sin mand/kvinde og stiller helt særlige krav til vores robusthed. Tallene viser, at flere og flere lider af søvnproblemer, angst og depression. Stress er nærmest en folkesygdom, og forbruget af psykofarmaka er stigende. Prognosen peger på, at antallet af mennesker med psykisk sygdom i 2020 vil være på højde med antallet af mennesker med fysisk sygdom.

Derfor ønsker WHINN at sætte fokus på dette forebyggende perspektiv.

See also

My personal experience as a CIO
Healthcare IT is about the life and death of the patient

WHINN investigates the value based paradigm in health care
Why would you want to digitalise your healthcare?