Apple Event: Patient Recorded Outcome i det danske Sundhedsvæsen (Danish Event)

Patient Recorded Outcome i det danske Sundhedsvæsen
- Apple Danmark i samarbejde med Sundhed.dk og Region Syddanmark

Onsdag den 11. oktober kl. 13.00 – 17.00

Det danske sundhedsvæsen står over for massive udfordringer inden for de næste år i forhold til at skulle håndtere et stigende antal patienter med kroniske lidelser.

Èn af de metoder, der med fordel kan tages i brug i håndtering af denne udfordring, er anvendelse af Patient Recorded Outcome - bedre kendt som PRO data.

Ved denne event vil du blive præsenteret for eksempler på, hvorledes data kan opsamles og opbevares sikkert, og anvendes i klinisk sammenhæng til gavn for både patienter og fagprofessionelle. 

Apple Danmark vil i samarbejde med Sundhed.dk og Region Syddanmark kommer med eksempler på, hvorledes anvendelsen af PRO data kan gavne den danske sundhedssektor, vise succesfulde eksempler på cases fra Danmark og udlandet, samt give et indblik i, hvorledes de udfordringer, der opstår ved anvendelsen af PRO data, kan adresseres. 

PROGRAM

Apple in Healthcare

Mennesker verden over opsamler på daglig basis en masse data på deres personlige devices, som kan give et indblik i deres sundhedstilstand. Disse data kan være ekstremt værdifulde for klinikere i behandlingen og vurdering af deres patienter, men det kræver at der er klare retningslinjer om processer og ikke mindst ejerskab af data.

Dette indlæg vil give et indblik i, hvorledes Apples teknologier og devices kan understøtte anvendelse og opsamling af PRO data, og hvorledes sikkerhed og privacy er af højeste prioritet i denne sammenhæng. Ydermere vil vi vise eksempler på succesfulde cases fra både ind- og udland.

Line Gustafsson Michalski
Business Development Manager health, Apple

Sundhed.dk - én fælles platform for alle

Sundhed.dk har en unik position som platform for både borgeres og sundhedsfagliges adgang til sundhedsdata som sundhedsvæsnet skaber. Denne position skal fastholdes, også hvad angår PRO-data, hvor sundhed.dk afventer parternes konceptuelle udviklingsarbejde. I mellemtiden følger sundhed.dk en megatrend, og gør sig overvejelser og erfaringer, som tager afsæt i, at der måske kan opnås endnu flere sundhedsmæssige fordele, hvis sundhedsvæsnet også kan vælge at læne sig op ad markedets eksisterende devices, som borgerne af egen vilje køber og bruger aktivt til at understøtte sunde vaner. 

Sundhed.dk indgår i pilotarbejde, hvor klinikerne har valgt at læne sig op af wearables, således at brugerne har oplevelsen af, at det reelt er deres egne data, de bidrager med. Disse data er karakteriset ved, at de i høj grad understøtter en forebyggende tanke, og understøtter livet uden for sygehusvæsnet.

Apple er i dette arbejde enig i, at disse data kun tilhører og kun kan tilgås af borgeren selv, og de sundhedsfaglige og andre relevante apps som borgeren selv tilvælger.  Det kan være en ide i fælleskab at overveje, om disse data indgår i en konstruktiv helhed sammen med de data, som skabes i sundhedsvæsnet. Det kan være en forspildt chance, hvis sundhedsvæsnet udelukkende lader de multinationale giganter være dem, der bruger borgerens egne generede data

Morten Elbæk
CEO, Sundhed.dk 

Anvendelse af PRO- data i en klinisk kontekst

I Danmark, Region Syddanmark og på Odense Universitetshospital er PRO et vigtigt fokusområde, da anvendelsen af patienters egne data og oplevelse af egen helbredstilstand er afgørende for at kunne levere en patient-centreret behandling. 

I fremtiden skal hospitaler som OUH i højere grad kunne tilbyde fleksible behandlingsmetoder og mødeformer med patienter og her er PRO et vigtigt redskab.

PRO er sat i søen nationalt, og på OUH har man allerede flere forsknings- og pilotprojekter i gang, som har vist gode resultater med brugen af PRO. Anvendelse af PRO har vist, at det har potentialet til at fokusere indholdet i kontakten mellem patient og hospital, at facilitere, at patienter får den kontakt til hospitalet, som de ønsker og har behov for, samtidig med at det giver personalet nye muligheder for at fordele ressourcer i opfølgningsforløbet efter behandling til alles fordel. 

Rent strategisk har man på OUH valgt, at PRO-data primært skal indsamles via patient-app'en Mit Forløb, som allerede er downloadet af flere end 20.000 patienter fordelt på over 20 forskellige patientforløb. Ved at bruge PRO på denne måde, oplever patienterne det som nemt, tidssvarende og integreret med den eksisterende kommunikation med hospitalet og personalet.

En række udfordringer skal adresseres i de kommende år: Hvordan udvikles PRO til brug i pædiatrien, i psykiatrien og kan PRO udnyttes til at møde ressourcesvage borgere bedre i fremtiden – med andre ord, hvordan sikrer vi "lighed i sundhed".

Endelig peger anvendelsen af PRO frem mod "fælles beslutningstagning" og "co-creation" i sundhedsvæsnet.

Kim Brixen
CMO, Odense Universitets Hospital

 

Registrer dig her
Gratis at deltage men der opkræves et gebyr på kr. 500,- ved no show.